Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

a-biddan

 • verb [ weak ]
Dictionary links
Grammar
a-biddan, ic -bidde, ðú -bidest, -bitst, he -bit, -byt, -bitt, pl. -biddaþ; p. -bæd, pl. -bǽdon; pp. -beden
To ask, pray, pray to, pray for, obtain by asking or praying; petere, precari, postulare, exorare, impetrare
Show examples
 • Wilt tú wit unc abiddan drincan

  vis petamus bibere ?

  • Bd. 5, 3; S. 616, 30
  • .
 • Abiddaþ [Cott. biddaþ] hine eáþmódlíce

  pray to him humbly,

  • Bt. 42; Fox 258, 21
  • .
 • Se ðe hwæt to lǽne abit

  qui quidquam mutuo postulaverit,

  • Ex. 22, 14
  • .
 • Ne mihte ic lýfnesse abiddan

  nequaquam impetrare potui,

  • Bd. 5, 6; S. 619, 8
  • .
 • Ðá sendon hý tuá heora ǽrendracan to Rómánum æfter friðe; and hit abiddan ne mihtan

  then they sent their ambassadors twice to Rome for peace; and could not obtain it,

  • Ors. 4, 7; Bos. 87, 39
  • .
 • He abiddan mæg ðæt ic ðé lǽte duguða brúcan

  he may obtain by prayer that I will let thee enjoy prosperity,

  • Cd. 126; Th. 164, 5
  • ;
  • Gen. 2660
  • .
Similar entries
v. biddan.
Linked entries
v.  a-bæd a-beden a-bit.
Full form

Word-wheel

 • a-biddan, v.