Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

neoþan

 • adverb
Dictionary links
Grammar
neoþan, adv.
Down, beneath, from beneath
Show examples
 • Nyþan (niþan, neoþan)

  dedeorsum,

  • Ælfc. Gr. 38
  • ;
  • Zup. 238, 10.
 • On heofenum and on eorþan neoþan

  in coelo sursum et in terra deorsum,

  • Jos. 2, 11.
 • Ealle stówa hé neoþan underwreþeþ,

  • Blickl. Homl. 23, 20.
 • Ðæt wæter wæs sweart under ðæm clife neoþan,

  • 211, 2 : Cd. Th. 20, 18
  • ;
  • Gen. 311.
 • Wrætlíc is seó womb neoþan,

  • Exon Th. 219, 14
  • ;
  • Ph. 307 : 392, 2
  • ;
  • Rä. 11, 1: 407, 14
  • ;
  • Rä. 26, 5 : 414, 14
  • ;
  • Rä. 32, 20.
 • Ðú mé of neowelnesse neoþan álýsdest,

  • Ps. Th. 70, 19 : 103, 7 : Elen. Kmbl. 2228
  • ;
  • El. 1115.
 • Neoþan,

  • Exon. Th. 479, 11
  • ;
  • Rä. 62, 6.
Similar entries
v. be-, wið-neoþan, and next word.
Linked entries
v.  under under-neoþan.
Full form

Word-wheel

 • neoþan, adv.