Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

lang-fǽre

 • adjective
Dictionary links
Grammar
lang-fǽre, adj.
Lasting, enduring, old
Show examples
 • Nánwuht nis langfǽres on ðís andweardan lífe

  there is nothing lasting in this present life,

   Bt. 38, 2; Fox 198, 6.
 • On langfǽre ylde bet hé déþ

  at an advanced age he will do better,

   Lchdm. iii. 188, 26.
 • Eác ða treówa ðe beóþ áheáwene on fullum mónan beóþ heardran wið wyrmǽtan and lengfǽrran [langferran, MS. L.],

   268, 10.
 • Swá eác treówa gif hí beóþ on fullum mónan geheáwene hí beóþ heardran and langfǽrran tó getimbrunge

  so too trees, if they are cut down at the full moon, are harder and more lasting for building,

   Homl. Th. i. 102, 23.
Etymology
[O. H. Ger. lanc-fári longævus, Grff. 3, 574.]
Linked entries
v.  -fǽre leng-fǽrra.
Full form

Word-wheel

 • lang-fǽre, adj.