Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

limpan

 • verb [ strong ]
Dictionary links
Grammar
limpan, p. lamp, pl. lumpon
To befall, happen, fall (to one's share), pertain, belong, affect, concern
Show examples
 • Ða yfelan habbaþ gesǽlþa, and him gelimpþ (Cott. MS. limpþ) oft æfter heora ágnum willan,

  • Bt. 39, 2
  • ;
  • Fox 214, 5
  • .
 • Ða unrihtwísan ne beóþ ná swylce ne him eác swá ne limpþ

  non sic impii, non sic,

  • Ps. Th. 1, 5
  • .
 • Eádig biþ ðæt folc ðe him swá on foldan fægre limpeþ

  beatum populum, cui hæc sunt,

  • 143, 19
  • :
  • Exon. 81 b
  • ;
  • Th. 306, 26
  • ;
  • Seef. 13
  • .
 • Hwæt limpeþ ðæs tó ðé of hwylcum wyrtruman ic ácenned sí

  quid ad te pertinet qua sim stirpe genitus?

  • Bd. 1, 7
  • ;
  • S. 477, 27
  • ,
 • Sorgaþ ymb óðerra monna wísan ðe him náuht tó ne limpþ

  is busied about other men's affairs, that do not all concern it,

  • Past. 53, 5
  • ;
  • Swt. 415, 21
  • .
 • Ðis sind ða landgemǽra ðæs londes ðe lympþ tó Stúre

  these are the boundaries of the land that belongs to Stour,

  • Cod. Dip. Kmbl, iii. 81, 34
  • .
 • lomp eów on láde

  what hap was yours by the way?

  • Beo. Th. 3978
  • ;
  • B. 1987
  • .
 • Twegra sceopa ðǽrtó ðe limpende beóþ

  of two ships that are thereto pertaining,

  • Chart. Th. 28, 26
  • .
Etymology
[
O. H. Ger. limphan, limfan convenire.
]
Derived forms
á-, be-, ge-limpan
Full form

Word-wheel

 • limpan, v.