Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

mǽg-burh

 • noun [ feminine ]
Dictionary links
Grammar
mǽg-burh, gen. -barge; f.
Kindred, family, relatives, tribe
Show examples
 • Mǽg-burg

  cognatio,

  • Wrt. Voc. ii. 15, 70.
 • Weóx under wolcnum mǽgburh Semes,

  • Cd. 82
  • ;
  • Th. 102, 20
  • ;
  • Gen. 1703 : 100
  • ;
  • Th. 132, 14
  • ;
  • Gen. 2193 : 81
  • ;
  • Th. 102, 4
  • ;
  • Gen. 1695.
 • Ne weorþeþ sió mǽgburg gemicledu eaforan mínum,

  • Exon. 105 b
  • ;
  • Th. 401, 31
  • ;
  • Rä. 21, 20.
 • Heó ongan his mǽgburge men geícean sunum and dóhtrum,

  • Cd. 56
  • ;
  • Th. 69, 7
  • ;
  • Gen. 1132 : 101
  • ;
  • Th. 134, 5
  • ;
  • Gen. 2220 : Beo. Th. 5766
  • ;
  • B. 2887.
 • Hé hit ne móste sellan of his mǽgburge

  he might not sell it (bócland) out of the family,

  • L. Alf. pol. 41
  • ;
  • Th. i. 88, 18.
 • Wes mǽgburge mínre árfæst

  be kind to my kindred,

  • Cd. 136
  • ;
  • Th. 171, 8
  • ;
  • Gen. 2825 : Exon. 88 a
  • ;
  • Th. 331, 3
  • ;
  • Vy. 62.
 • Gielden siððan his mǽgas ðone wer gif hé mǽgburg (-borh, MS. B.: -burh, MS. H.) hæbbe freó

  let his kinsmen afterwards pay the wergild, if he have free kindred,

  • L. In. 74
  • ;
  • Th. i. 148, 19.
 • Mǽgburge míne

  my children,

  • Exon. 104 b
  • ;
  • Th. 397, 15
  • ;
  • Rä. 16, 20.
 • Iécte mǽgburg síne,

  • Cd. 55
  • ;
  • Th. 68, 27
  • ;
  • Gen. 1123.
 • Mǽgburh,

  • 52
  • ;
  • Th. 65, 14
  • ;
  • Gen. 1066.
 • Cúðe ǽghwilc mǽgburga riht

  each one knew the rights of the tribes,

  • 161
  • ;
  • Th. 200, 5
  • ;
  • Exod. 352.
 • Ða ðe mǽgburge mǽst gefrunon frumcyn feora fæderæþelo gehwæs

  those who were best informed as to families, as to the origin of men, and the ancestry of each,

  • Th. 200, 21
  • ;
  • Exod. 360.
Full form

Word-wheel

 • mǽg-burh, n.