Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

rípan

 • verb [ strong ]
Dictionary links
Grammar
rípan, p. ráp, pl. ripon
To reap, cut corn; metaph. to derive advantage
Show examples
 • Ic rípe

  meto,

   Ælfc. Gr. 28, 3; Som. 30, 63.
 • Ðú rípst ðíne æceras

  tui agros metis,

   15; Som. 19, 46.
 • Hláford ðú rípst ðǽr ðú ne seówe.... Ðú wistest ðæt ic rípe (hrippo,

   Lind.)
  ðǽr ic ne sáwe, Mt. Kmbl. 25, 24-26.
 • Hrippes,

   Lk. Skt. Lind. 19, 21.
 • Hú ne secge gé ðæt nú gyt synt feówur mónþas ǽr man rípan mǽge ... geseóþ ðás eardas ðæt hig synt scíre tó rípene (rýpanne,

   MS. A). And se ðe rípþ (hrioppaþ, Lind.) nimþ méde, Jn. Skt. 4, 35-36.
 • Heofonan fuglas ne sáwaþ ne hig ne rípaþ (rioppas,

   Lind.), Mt. Kmbl. 6, 26.
 • Eal manna bearn sorgum sáwaþ, swá eft rípaþ,

   Exon. Th. 6, 19; Cri. 86.
 • Ða hié heora corn ripon,

   Ors. 4, 8; Swt. 188, 27.
 • Gif wé eów ða gástlícan sǽd sáwaþ, hwónlíc biþ ðæt wé eówere flǽslícan þing rípon,

   Homl. Th. ii. 534, 27.
 • On ðám man ne mæg náðer ne erian ne rípan,

   Gen. 45, 6.
Etymology
[O. E. Homl. repen; p. pl. repen : Jul. reopen : Laym. repen; p. pl. : Ayenb. ripe : Wick. repe : Piers P. ropen, repen; p. pl. : Chauc. ropen; p. part.]
Similar entries
v. ge-rípan, repan.
Linked entries
v.  rýpan tó-rípan.
Full form

Word-wheel

 • rípan, v.