Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

wæl-niþ

 • noun [ masculine ]
Dictionary links
Grammar
wæl-niþ, es; m.
Deadly hate, mortal enmity
Show examples
 • Ðæt ys sió fǽhðo, and se feóndscipe, wælníð wera,

   Beo. Th. 5992; B. 3000.
 • Æfter wælníðe,

   170; B. 85.
 • Áwehte ðone wælníð Nabochodonossor,

   Cd. Th. 218, 28; Dan. 46.
 • Weallaþ wælníðas. Beo. Th. 4136; B. 2065.
Full form

Word-wheel

 • wæl-niþ, n.