Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

rípan

Dictionary links
Add: p. de Sé ðe him ǽlc wolcn ondrǽdt, ne rípð sé nǽfre,
    Past. 285, 18.
Hé nǽnne sceáf ne rípð ðæs écean edleánes, 287, 3. Mid his ritterum þe rípdon his corn, Hml. A. 108, 199. Sé ðe rípe qui metit, Jn. R. 4, 36. Lytel sáwan . . . lytel rípan, Past. 285, 24. Me mæig on hærfeste rípan, Angl. ix. 261, 14.
Etymology
[v. N. E. D. reap.]
Full form

Word-wheel

  • rípan,