Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

íwan

 • verb [ weak ]
Dictionary links
Grammar
íwan, p. de
To show, bring before the eyes, display, reveal
Show examples
 • Ýweþ and yppeþ

  shews and reveals,

  • Salm. Kmbl. 985
  • ;
  • Sal. 494
  • .
 • Ðá ýwde hé ðǽr synne wisan

  culpam esse demonstravit,

  • Bd. 1, 27
  • ;
  • S. 496, 2
  • .
 • Ðá ýwde ic him sóna ða ylcan bóc ðara reogola

  quibus statim protuli eundem librum canonum,

  • 4, 5
  • ;
  • S. 572, 25
  • .
 • Mid his sylfes dǽde ýwde and cýdde

  propria actione præmonstraret,

  • 4, 27
  • ;
  • S. 604, 40.
 • Ýwaþ mé ánne peninc

  ostendite mihi denarium,

  • Lk. Skt. 20, 24
  • .
 • Wénþ gif hé hit him iéwe ðæt hé him nylle geþafigean ðæt hé hine sníðe

  he expects, if he show it [the knife] to him, that he will not allow him to cut him,

  • Past. 26, 3
  • ;
  • Swt. 185, 25.
 • Ðíne miltse ýwe

  show thy mercy,

  • Exon. 11 b
  • ;
  • Th. 15, 32
  • ;
  • Cri. 245
  • .
 • Ðæt land ðe ic ðé ýwan wille

  the land that I will show thee,

  • Cd. 83
  • ;
  • Th. 105, 11
  • ;
  • Gen. 1751
  • .
 • Ord and ende ðæs ðe him ýwed wæs

  the beginning and end of what was revealed to him,

  • 180
  • ;
  • Th. 225, 31
  • ;
  • Dan. 162
  • .
Derived forms
æt-, ge-, óþ-íwan
Similar entries
and see eáwan, eówan.
Linked entries
v.  éwan.
Full form

Word-wheel

 • íwan, v.