Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

mægþ

 • noun [ feminine ]
Dictionary links
Grammar
mægþ, <b>, mægeþ;</b> without inflection in the sing. and in the n. ac. pl., f.
Wright's OE grammar
§372; §414;
A maid, virgin, girl, maiden, woman (almost confined to poetry)
Show examples
 • Gif man mægþ gebigeþ ceápe geceápod sý gif hit unfácne is

  if a man make terms for his marriage with (lit. buys with a price, cf. Icel. kona mundi keypt) a woman, let the bargain stand, if it be without fraud,

  • L. Ethb. 77
  • ;
  • Th. i. 22, 1.
 • Wæs seó fǽmne geong, mægþ mánes leás (

  the Virgin Mary

  ),
  • Exon. 8 a
  • ;
  • Th. 3, 14
  • ;
  • Cri. 36.
 • On fǽmnan, mægeþ unmǽle,

  • 18 b
  • ;
  • Th. 45, 18
  • ;
  • Cri. 721: 122 b
  • ;
  • Th. 470, 14
  • ;
  • Hy. 11, 16.
 • Þa torhtan mægþ (

  Judith

  ),
  • Judth. 10
  • ;
  • Thw. 22, 1
  • ;
  • Jud. 35.
 • Mægþ scýne

  maiden fair,

  • Beo. Th. 6025
  • ;
  • B. 3016.
 • Ofer mægþ giunge,

  • Bt. Met. Fox 26, 134
  • ;
  • Met. 26, 67.
 • Þurh Judithe láre, mægþ módigre,

  • Judth. 12
  • ;
  • Thw. 26, 18
  • ;
  • Jud. 335.
 • Mægeþ, brýde ðínre (

  Sarah

  ),
  • Cd. 134
  • ;
  • Th. 169, 10
  • ;
  • Gen. 2797.
 • Hé ðære mægeþ (Guthlac's sister ) sceolde láce gelǽdan láð spel,

  • Exon. 52 a
  • ;
  • Th. 182, 27
  • ;
  • Gú. 1316.
 • Mægþ and mæcgas,

  • 45 a
  • ;
  • Th. 153, 29
  • ;
  • Gú. 833.
 • Mægeþ and mæcgas,

  • 113 a
  • ;
  • Th. 434, 7
  • ;
  • Rä. 51, 7.
 • Him tó nimaþ mægeþ tó gemæccum

  take to themselves maidens as mates,

  • Cd. 64
  • ;
  • Th. 76, 18
  • ;
  • Gen. 1259.
 • Mægþa síð

  the maidens' coming,

  • 123
  • ;
  • Th. 157, 11
  • ;
  • Gen. 2604: Beo. 1853
  • ;
  • B. 924.
 • Swá hwylc mægþa swá ðone magan cende,

  • 1890
  • ;
  • B. 943.
 • Mægþa cynnes

  of womankind,

  • Exon. 73 b
  • ;
  • Th. 275, 16
  • ;
  • Jul. 551.
 • Mægþum and mæcgum,

  • Cd. 55
  • ;
  • Th. 68, 26
  • ;
  • Gen. 1123.
Etymology
[
Goth. magaþs a maid, virgin
:
O. Sax. magað
:
O. Frs. megith
:
O. H. Ger. magad virgo
:
M. H. Ger. maget
:
Ger. magd
.]
Similar entries
v. heals-mægeþ.
Linked entries
v.  mægeþ.
Full form

Word-wheel

 • mægþ, n.