Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

mǽnan

 • verb [ weak ]
Dictionary links
Grammar
mǽnan, p. de
Wright's OE grammar
§134; §530;
To tell of, relate, declare
Show examples
 • Ne wyrneþ word lofes, wísan mǽneþ mine for mengo (cf. O. Sax. thú fora thesaro thiod telis, mahtig ménis).

  • Exon. 105b
  • ;
  • Th. 401, 14
  • ;
  • Rä. 21, 11.
 • Hæleþ hý hospe mǽnaþ

  men speak of her contemptuously,

  • 90 a
  • ;
  • Th. 337, 17
  • ;
  • Gn. Ex. 66.
 • Secgas nemnaþ, mǽnaþ mid múþe meodugáles gedrinc,

  • 88 a
  • ;
  • Th. 330, 26
  • ;
  • Vy. 57.
 • Ðý læs ðæt weras gieddum mǽndan be mé lifgendum

  lest men should tell of it in songs during my lifetime,

  • 50 b
  • ;
  • Th. 176, 9
  • ;
  • Gú. 1206,
  Ic mæg singan and secgan, spell mǽnan, hú me cynegóde cystum dohten,
  • 85 b
  • ;
  • Th. 321, 32
  • ;
  • Wid. 55: Beo. Th. 2139
  • ;
  • B. 1067.
 • Ðǽr wæs Beówulfes mǽrþo mǽned

  there was told Beowulf's greatness,

  • 1718
  • ;
  • B. 857.
Etymology
[
O. Sax. ménian, gi-ménian to make known
:
O. H. Ger. meinian dicere: ga-meinian dicere, dicare, Grff. ii. 785, 788.
]
Full form

Word-wheel

 • mǽnan, v.