Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

tang

 • noun [ feminine ]
Dictionary links
Grammar
tang, e; tange, an; f.
Wright's OE grammar
§367;
A pair of tongs
Show examples
 • Tang

  forceps

  ,
  • Ælfc. Gr. 9, 55;
  • Zup. 67, 3: Wrt. Voc. i. 286, 78: ii. 33, 36:

  delebra,

  • 138, 62.
 • Tong

  forceps,

  • 109, 6.
 • Tange

  forceps,

  • i. 86, 19.
 • Tange

  forcipis,

  • ii. i3, 35.
 • Tangan, tange,

  • Hpt. Gl. 417, 74.
 • Ic hopige ðæt cherubin mid his gyldenan tange spearcan tó mínre tungan gebringan,

  • Anglia viii. 325 , 31.
 • Tangan

  forcipes,

  • Wülck. Gl. 241, 35 (omitted by Wright)
  • .
  Hí woldon mé glæccan mid heora byrnendum tangum,
   Homl. Th. ii. 352, 1, 5.
 • Hí fýrene tangan him on handa hæfdon,

  • Bd. 5, 12;
  • S. 628, 42.
Etymology
[
O. L. Ger. tanga
forceps:
Du. tang
:
O. H. Ger. zanga
:
Icel. töng.
]
Similar entries
v. fýrtang,
 • Anglia ix. 263, 9
, mǽl-tange, ísen-tanga (read -tange. v.
 • Ælfc. Gr. Zup. 314, 9
).
Linked entries
v.  ísen-tanga.
Full form

Word-wheel

 • tang, n.