Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

wæscan

 • verb [ strong ]
Dictionary links
Grammar
wæscan, wacsan, waxan, wacxan, waxsan; p. wósc, wócs, wóx, weóx; pp. wæscen, wacsen, waxen
Wright's OE grammar
§7; §57; §153; §263; §312; §508;
To wash
Show examples
 • Heó wæsceþ his hrægl,

   Exon. Th. 339, 24; Gn. Ex. 99.
 • Ðæt man cláðas waxe,

   Wulfst. 296, 7.
 • Wicþénas on ðone Sætresdæg ǽgðer ge fata þweán, ge wætercláðas wacsan (waxsan, waxan,

  v. ll.

  ),
   R. Ben. 59, 7.
 • Wacxon hig hira reáf,

   Ex. 19, 10.
 • Waxan hig ðæt innewerde,

   Lev. 1, 9, 13.
 • Ðá hig hira reáf wóxon (

  lavissent

  ),
   Ex. 19, 14.
 • Ðæt hi heora hrægel weócsan and clǽnsodon,

   Bd. 1, 27; S. 496, 5.
 • Hé wolde his reówan and hwítlas on sǽ wacsan (wæscan,

   MS. T.), 4, 31; S. 610, 11.
 • Línene cláðas waxan,

   Lchdm. iii. 206, 29.
 • Hí sculan waxan sceáp,

   Chart. Th. 145, 13.
Etymology
[O. E. Homl. waschen, weschen; p. wosch, wesch: Laym. wascen: Orm wasshenn; p. wessh: A. R. waschen; p. weosch: O. L. Ger. wascan; p. wósc: O. H. Ger. wascan; p. wuosc: Icel. vaska; p. vaskaði.]
Similar entries
v. á-, ge-wæscan (-wacsan); un-wæscen, un-áwæscen.
Linked entries
v.  wacsan wascan waxan.
Full form

Word-wheel

 • wæscan, v.