Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

CǼG

 • noun [ feminine ]
Dictionary links
Grammar
CǼG, gen. cǽge; pl. nom. acc. cǽga, cǽgia; f; cǽge, an; f.
Wright's OE grammar
§275; §376; §562;
A KEY ; clavis
Show examples
 • Stæfcræft is seó cǽg ðe ðæra bóca andgýtt unlýcþ

  grammar is the key that unlocketh the sense of books,

   Ælfc. Gr. pref; Som. I. 23: 9, 28; Som. 11, 54: Past. 15, 2; Hat. MS. 19a, 17.
 • Ge ætbrudon ðæs ingehýdes cǽge

  tulisti clavem scientiæ,

   Lk. Bos. II, 52.
 • Saturnus sumra hæfde bóca cǽga

  Saturn had the keys of some books,

   Salm. Kmbl. 370; Sal. 184.
 • Ðé ic sylle heofona ríces cǽgia

  tibi dabo claves regni cælorum,

   Mt. Bos. 16, 19.
 • Gástes cǽgum [MS. cǽgon]

  with the keys of the spirit,

   Cd. 169; Th. 211, 11; Exod. 524.
 • Cǽgan,

   Exon. 112a; Th. 429, 29; Rä. 43, 12.
Etymology
[Chauc. key: Wyc. keie, keye: R. Glouc. keyen, pl: Frs. cay, cayce a small key: O. Frs. kei, kai, m: Wel. can to shut, inclose.]
Derived forms
DER. lioðu-cǽge, searo-cǽg.
Linked entries
v.  cǽge.
Full form

Word-wheel

 • CǼG, n.