Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

ymb-útan

Dictionary links
Grammar
ymb-útan, <b>. I</b> I b.
Wright's OE grammar
§559;
Add
Show examples
 • Þonne hé his bóc rǽdde, þonne sǽton þá wildeór ymbútan (ymútan,

  v. l.) hine (ymb hine útan, v. l. )

  .
   Mart. H. 148, 6.
2. Add
Show examples
 • Þ hé ǽlc yfel dó ymbútan þé,

   Hml. S. 30, 116.
Similar entries
v. þǽr-ymbútan.
Full form

Word-wheel

 • ymb-útan,